ÅL SKISKYTTERLAGÅl skiskytterlag vart stifta i 1984 og har i dag 130 medlemmer.
Av desse er om lag 50 under 20 år, og dei fleste er aktive skiskyttarar.
Vår heimearena er på Liatoppen skisenter, der også verdas største skiskyttarrenn vert arrangert.
Som sesongavslutning deltek 1000 skiskyttarar under Bendit Liatoppen skiskytterfestival. Arrangementet samlar deltakarar frå heile landet..