ÅL SKISKYTTERLAG


Ål skiskytterlag vart stifta i 1984, og har i dag 130 medlemmer.


Vår heimearena er Liatoppen skisenter

Liatoppen skisenter

Ål SSL arrengerer verdas største skiskyttarrenn kva vår. Som sesongavslutning deltek 1000 skiskyttarar under Bendit Liatoppen skiskytterfestival. Arrangementet samlar deltakarar frå heile landet..

Liatoppen skiskytterfestival